15 nieuwe droedels met oplossingen!

In mei legt elke vogel een ei en wij publiceren weer een nieuwe reeks droedels met oplossingen. Droedels zijn een soort woordspelletje waarbij de onderlinge positie van de letters een belangrijke rol speelt. Zo kan een letter boven, onder, op, na, in of voor een andere letter staan. Zo vormt een gekke letterbrij toch een woord.

3,2,1, Droedel!

bijeenkomst

broodje ( B = rood – je)

fibrose ( phi – b roze)

Kanarie ( K na ri)

knapzak ( k na p zak)

minister ( min i ster)

Onderwijzer ( onder W ijzer)

onderzeeer ( onder Z R)

Overstroming ( over stro m in g)

Popster ( p op ster)

strijdster ( ST rij D ster)

Toverkol ( t over kol)

Vanachteren ( van achter N)

voorwaarde ( voor w – aar de )

vrijdag ( V – rij dag)

Meer droedels?

Lava Hart

Ik hou van lange wandelingen in de natuur en opgesloten zitten in een kamer waaruit ik dan ontsnappen onder een immense tijdsdruk.

Aanbevolen artikelen

1 reactie

  1. Knap gevonden droedels!
    Fijn dat de oplossing kan ‘aangeklikt worden’ indien deze gewenst is!

Een reactie achterlaten

%d bloggers vinden dit leuk: